service  |  reservdelar  |  utbildning  |  miljö  |  företaget
 
 
Miljöpolicy:

Rational Servicecenter ska

• genom ständiga förbättringar minska miljöpåverkan
• förebygga förorening av miljön och sträva mot att använda produkter med minskad miljöpåverkan
• använda energi (framför allt ej förnybar) på ett ansvarfullt sätt
• följa de lagkrav som berör vår verksamhet


Vår miljöpolicy ska vara en ledstjärna för oss och ska avspeglas i våra miljömål. Detta så länge det är ekologiskt rimligt, ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.
Joakim Andréasson | Miljöansvarig
Rational servicekurser 2020

På grund av rådande omständigheter är 2020 års kurser inställda. Vi återkommer när nya kurser kan genomföras.
Rational servicecenter

Åvägen 3a
435 44 Mölnlycke
Sweden

Tel: +46 (0)31 338 37 70
Fax: +46 (0)31 338 37 71


info@rationalservicecenter.se

Rational kundenkät


Provided by: