service  |  reservdelar  |  utbildning  |  miljö  |  företaget
 
 
Miljöpolicy:

Rational Servicecenter ska

• genom ständiga förbättringar minska miljöpåverkan
• förebygga förorening av miljön och sträva mot att använda produkter med minskad miljöpåverkan
• använda energi (framför allt ej förnybar) på ett ansvarfullt sätt
• följa de lagkrav som berör vår verksamhet


Vår miljöpolicy ska vara en ledstjärna för oss och ska avspeglas i våra miljömål. Detta så länge det är ekologiskt rimligt, ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.
Joakim Andréasson | Miljöansvarig
Rational servicekurser 2019

Utbildningar - Vecka, Datum:

Update  -  V05, 29/1
Basic  -  V05, 30/1-1/2
Update  -  V10, 26/2
Basic  -  V10, 27/2-1/3
Update  -  V12, 19/3
Basic  -  V12, 20-22/3
VCC  -  V15, 9-10/4
Update  -  V37, 10/9
Basic  -  V37, 11-13/9
Update  -  V40, 1/10
Basic  -  V40, 2-4/10
Update  -  V45, 5/11
Basic  -  V45, 6-8/11
VCC  -  V46, 12-13/11

Bokningsinformation
Rational servicecenter

Åvägen 3a
435 44 Mölnlycke
Sweden

Tel: +46 (0)31 338 37 70
Fax: +46 (0)31 338 37 71


info@rationalservicecenter.se

Rational kundenkät


Provided by: